رسانه های افغانستان برای دموکراسی

20 Sep 2021
·
News

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در انگلستان دومین نشست با خانواده «مطبوعات افغانستان» را در شهر لندن تحت عنوان (مطبوعات افغانستان برای دموکراسی) (Afghan Media For Democracy) برگزار نمود.

در این نشست کم نظیر، شماری از مسؤولین ارشد رسانه های افغانستان، دست چینی از خبرنگاران صاحب نام، چندین خبرنگار بین المللی، استادان دانشگاه و نمایندگان نهاد های علمی و پژوهشی در بریتانیا اشتراک ورزیدند.

هدف این نشست (مطبوعات افغانستان برای دموکراسی)، گرامیداشت از دستآورد های کم نظیر خانواده مطبوعات آزاد افغانستان در طی دو دهه گذشته، کاهش چالش های آزادی بیان، جستجوی راه های عملی برای تامین امنیت خبرنگارن و مصؤنیت آنان، ایجاد فضای مصؤن و بدون مداخله، نقش رسانه ها در شفافیت فرایند مصالحه و روند های دموکراتیک چون انتخابات، تسریع روند رشد اقتصادی و اجتماعی و همچنان مشکلات و چالش های خبرنگاران شجاع و موفق زن در افغانستان و مسؤولیت های اجتماعی و اخلاقی رسانه های اجتماعی در قبال نشر اخبار جعلی یا (Fake News) در جامعه بوده است.سید طیب جواد سفیر افغانستان در این نشست به تعهد حکومت افغانستان برای حمایت کامل از آزادی بیان افغانستان و تامین فضای سالم و امن برای خانواده مطبوعات کشور تاکید نمود. همچنان آقای لورد احمد وزیر دولت بریتانیا در امور کشورهای مشترک المنافع در مورد حمایت از آزادی بیان و دستآورد های خانواده مطبوعات کشور صحبت نموده از پشتیبانی بریتانیا را از رکن چهارم دموکراسی در افغانستان اطمینان داد.

این سفارت در سال گذشته نیز از روز جهانی مطبوعات در ماه اپریل تجلیل نمود و طی آن سید طیب جواد سفیر افغانستان در بریتانیا به تعدادی از روزنامه نگاران برجسته افغان و بین المللی تندیس ملکه ثریا را به پاس خدمات آنان در راستای آزادی بیان و اطلاعات رسانی اهدا کرد.

همچنان در این نشست، سفارت افغانستان در لندن به تعداد ۹ عدد سر پیکره های بودایی و یک مجسمه نیم تنه مربوط افغانستان را که بطور غیر قانونی به بریتانیا قاچاق شده بودند، از موزیم ملی بریتانیا تسلیم شد. قرار است این آثار ارزشمند تاریخی دوباره به کشور برگردانده شوند. این آثار در سال ۲۰۰۲ میلادی از طریق خاک پاکستان به بریتانیا قاچاق گردیده اند.