صدمین سالروز استرداد استقلال کشور

24 Sep 2021
·
News

صدمین سالروز استرداد استقلال کشور؛ مشارکت درازمدت به نفع افغانستان و انگلستان استسفارت جمهوری اسلامی افغانستان در لندن طی محفلِ از صدمین سالروز استرداد استقلال کشور تجلیل نمود. در این محفل شماری از مقامات بلند پایه حکومت بریتانیا از جمله وزیر همکاریهای انکشاف بین المللی، لوی درستیز قوای مسلح و نماینده خاص صدراعظم برای افغانستان و پاکستان، جنرال دیوید ریچارد لوی درستیز اسبق و قوماندان قبلی قوای بریتانوی در افغانستان و تعداد زیاد از سفرا، دیپلوماتان، سفرای اسبق بریتانیا در افغانستان، خبرنگاران، نمایندگان نهاد های جامعه مدنی، مؤسسات، نهاد های تحقیقاتی و فکری، نمایندگان و بزرگان نهاد های افغان مقیم بریتانیا شرکت داشتند. محفل با پخش سرود های ملی افغانستان و بریتانیا آغاز یافت.

سید طیب جواد سفیر افغانستان در لندن ضمن عرض خوش آمدید به همه مهمانان و صحبت در مورد سفرتاریخی شاه امان الله غازی به بریتانیا، در مورد اهمیت نزدیکی روابط بین دوکشور در صد سال گذشته از جمله سهم فعال و ارزنده بریتانیا در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در افغانستان، از مساعدت ها و قربانی های عساکر این کشور قدردانی نمود و آنرا در پیشرفت و توسعه افغانستان و دست آوردهای ۱۸ ساله دولت جمهوری اسلامی افغانستان مهم تلقی کرد. همچنان سفیر افغانستان در لندن از تمامی نهاد های همکار بریتانیا که با دولت افغانستان کار میکنند تشکر کرد و گفت که دولت افغانستان متعهد به توسعه و گسترش روابط مبتنی بر احترام متقابل و همچنان مشارکت درازمدت به نفع دو کشور است.

سفیر افغانستان در صحبت هایش همچنان اشاره به پیشرفت های که افغانستان در سالهای اخیر در عرصه های مختلف از جمله معارف ، حکومتداری، رشد اقتصادی، اتصال منطقوی و آزادی بیان و دموکراسی داشته است، نمود و اظهار داشت تا چهار روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دایر میگردد و این یک قدم بسیار مهم و ارزنده برای توسعه دموکراسی و مردم سالاری و ثبات سیاسی در کشور تلقی میگردد. وی همچنان بر تعهد دولت افغانستان در پروسه صلح اشاره کرد و افزود که این پروسه تحت رهبری خود افغانها باشد و در این روند هرگز حقوق سیاسی و مدنی و بصورت مشخص حقوق زنان در نظر گرفته خواهد شد و غیر قابل معامله خواهد بود.

سپس خانم برانوس سوگ معاون وزیر در امور همکاریهای انکشاف بین المللی بریتانیا صحبت کرد و صدمین سالروز استرداد استقلال کشور را تبریک گفت. وی همچنان افزود که وی شخصا چندین بار به افغانستان در مقاطع مختلف سفر کرده است و از پیشرفت های که افغانستان درطی ۱۹ سال اخیر به کمک و حمایت جامعه جهانی از جمله بریتانیا داشته است، قدردانی نمود. وی گفت که افغانستان راه دراز و دشواری را پیموده است و بریتانیا برای پایان بخشیدن بحران و جنگ در افغانستان به حمایت اش از پروسه صلح تحت رهبری افغانها ادامه میدهد. وی گفت که هفته بعد افغانها به مراکز رأی میروند و رهبر آینده خود را انتخاب خواهند کرد و نگرانی اش را از وضعیت احتمالی بد امنیتی در روز انتخابات نیز بیان داشت. وی انتخابات شفاف را برای ثبات و صلح دایمی در افغانستان مهم دانست و از حمایت کشورش دراین راستا اطمینان داد. وی همچنان با اشاره به برخی از دست آوردها از جمله رفتن بیش از نه میلیون شاگرد به مکاتب که ۳۹ فیصد آنها را دختران تشکیل میدهند، ستایش کرد و گفت که کشورش برای فراهم آوری تعلیم با کیفیت ادامه خواهند داد.

قابل یاددهانیست که سفارت بتاریخ ۱۹ آگست سال روان میلادی نیز طی محفل جداگانه که در آن تعدادی زیادی از افغانها از سراسر بریتانیا، آیرلند و اسکاتلند شرکت نموده بودند، از صدمین سالروز استرداد استقلال تجلیل با شکوه نمود و در آن سفیر ضمن صحبت در مورد کارنامه های شاه امان الله غازی و دست آوردها و اولویت های دولت افغانستان در شرایط حاضر، افغانها را به یکپارچگی و اتحاد دعوت نمود.