گفتگو با تلویزیون صدای امریکا

20 Dec 2022
·
News

چرا داعش نمایندگی‌های سیاسی کشورها را در کابل هدف قرار می‌دهد؟