یاد یارِ مهربان

28 Mar 2023
·
News

اختلاط دوستانه و شیرین با گرداننده خوبِ تلویزیون آمو در برنامه یاد یارِ مهربان

از نوستالوژی لیسه استقلال کابل تا منزل باغِ قندهار و گپ های ناگفته درباره اشعار لورکا و کتاب «نخستین فلامینکو در سمنگان»