زندگینامه

فشرده زندگینامه سفیر ســـید طــیب جـواد 

زندگینامه سفیر ســـید طــیب جـواد
سید طیب جواد

ســـید طیــب جـواد از دسامبر 2020 تا اپریل 2022، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در فدراتیف روسیه بوده است. آقای جواد قبل از این، به حیث سفیر افغانستان در بریتانیا و جمهوری آیرلند، رئیس دفتر جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، سفیر افغانستان در امریکا، برازیل، کولمبیا، آرژانتین و مکسیکو، خدمت نموده است. وی همچنان قبلاَ رئیس شرکت مشاورتی و سرمایه گذاری کاپیتالیز در واشنگتن دی.سی. امریکا، و رئیس بنیاد خیریه افـغـانستان (Afghanistan Foundation) و استراتیژیست (راهکاریاب) سیاسی و بین المللی در شرکت بین المللی آپکو (APCO) و همچنان عضو هیئت مدیره چندین سازمان بین المللی به شمول نهاد کانکوردیا (Concordia) در نیویارک،

کار نموده است. سید طیب جواد، سفیر کبیر افغانستان در بریتانیا و آیرلند در گسترۀ اکادمیک، آقای جواد در دانشگاه جان هاپکنز، دانشکده مطالعات بین المللی پاول نیتز، درواشنگتن دی سی امریکا از سال ۲۰۱۰ بدینسو، دیپلومات مقیم (Diplomat in Residence) میباشد و قبلاً در دانشگاه هاروارد، دانشکدۀ جان اف کینیدی، ایالت ماساچوسیتس پژوهشگر و استاد رهنما در رشته دیپلوماسی برای رفع خشونت بوده است.

در گسترۀ مدیریت، وی از زمان ایجاد دولت مؤقت در سال ۲۰۰۲ در افغانستان، در روند حکومتداری و نهاد سازی ملی نقش داشته است. آقای جواد در تعیین راهکارهای دولت، تطبیق پالیسی حکومت برای انتقال به یک حکومت دموکراتیک و آوردن رفرم و اصلاحات در حکومت های مؤقت، انتقالی و انتخابی نقش داشته است. در دوران خدمت به حیث رئیس دفتر رئیس دولت، او ناظر جلسات کابینه و عضو شورای امنیت بوده و در بازسازی نهاد های سکتور امنیتی و دفاعی، حقوقی و عدلی کشور سهیم بوده است. در دوران تاریخی تسوید قانون اساسی جدید افغانستان، به حیث مشاور و مسئوول روابط رئیس جمهور با کمیسیون تسوید قانون اساسی افغانستان ایفای وظیفه نموده است. وی همچنان عضو کمیسیون های دولتی و لویه جرگه های ملی اضطراری و مشورتی بوده است.

در گستره دیپلوماسی و روابط بین الملل، آقای جواد نه تنها در اکثر دیدار ها و نشست های مهم داخلی و خارجی زعمای افغانستان نقش و حضور داشته است، بلکه در بیشتر از پنجاه نشست بین المللی در مجامع کلیدی اقتصادی، امنیتی و دیپلوماتیک در امریکای شمالی، امریکای لاتین، جهان عرب، جنوب شرق آسیا، آسیای میانه، اروپا و افریقا از افغانستان نماینده گی و سخنرانی نموده است. وی با اعضای کنگره امریکا و مطبوعات بین المللی روابط نزدیک دارد و مسئوول تدوین مذاکرات تاریخی “کمپ دیوید” میان رئیس جمهور بوش و رئیس جمهور حامد کرزی در سال ۲۰۰۵ میلادی، بوده است و در سازماندهی اکثر کنفرانس های بین المللی درباره افغانستان به شمول کنفرانس های اقتصادی برلین، توکیو، پاریس، روم و لندن و کنفرانس های امنیتی ناتو در بروکسل و وارسا نقش فعال داشته است. در دوران کار وی به حیث سفیر کبیر افغانستان در ایالات متحده امریکا، مطبوعات امریکا نمایندگی سیاسی افغانستان در امریکا و غرب را از جمله فعال ترین سفارت ها در واشنگتن معرفی مینمودند.

درگسترۀ مطبوعات، وی از سالیان جهاد و مقاومت بدینسو در مطبوعات بین المللی پیرامون مسائل مربوط به امنیت و رشد اقتصادی خاور میانه وآسیای مرکزی حضور داشته است و نزدیک به هزار مقاله، رساله و مصاحبه های او به زبان های مختلف در آسیا، اروپا و امریکا به نشر رسیده است. آقای جواد، در اکثر دانشگاه های معروف امریکا و نهاد های پژوهشی اروپا سخنرانی نموده است. وی، گاه گاهی که فرصت دست دهد در گستره ادب، تصوف، تاریخ و سیاست مینویسد و کتاب تالیف مشترک او “واقعیت های جنگ و بازسازی افغانستان” در سال ۲۰۰۵ میلادی در امریکا و کتاب “نانش دهید و ایمانش مپرسید” که شامل چند جستار در حوزه ادب، تاریخ و تصوف می گردد در سال ۲۰۱۶ میلادی در افغانستان، منتشر گردیده است.

در گستره فکری و ایده لوژیک، چه در چوکات دولت و یا هم بیرون از آن، حامی و پشتیبان استوار حقوق بشر، رفع خشونت، عدالت اجتماعی و رفاه همگانی بوده است.

در گسترۀ ارایه خدمات اجتماعی، وی از طریق نهاد های غیر انتفاعی خدمات زیاد به مردم و خصوصاً جوانان افغان ارایه نموده و می نماید و به همین دلیل به پاس خدمات ارزندۀ ایشان، نشان ها و مدال های فراوان ملی و بین المللی، بشمول مدال خدمتگذاری در لویه جرگه قانون اساسی سال ۲۰۰۳ میلادی، کابل، جایزه دولت سازی، سال ۲۰۰۷ میلادی، واشنگتن و جایزۀ ویژه خدمت برای بهبود کیفیت زیست، سال ۲۰۰۴ میلادی، واشنگتن، را کسب نموده است.

زادگاه آقای جواد، شهر قندهار است. وی منسوب به یک خانواده منور و روحانی، و پسر پروفیسور پوهاند میر حسین شاه، مؤرخ شهیر و استاد نام آور، دانشگاه کابل است. وی فارغ التحصیل لیسه فرانسوی استقلال کابل و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل است. همچنان، آقای جواد مدارک عالی فوق لیسانس در رشته حقوق، مدیریت وعلوم سیاسی از دانشگاه های ویلهمز، مونستر آلمان و گولدن گیت، سانفرانسیسکو دریافت نموده و دکتورای افتخاری در مدیریت بین المللی از دانشگاه ارگوسی واشنگتن دی.سی. دارد.

آقای جواد، اسب سواری را دوست دارد و پولو یا “چوگان” بازی میکند و همواره در بازی های پولو در امریکای لاتین و آسیا شرکت مینماید . همچنان، وی عضویت افتخاری قبیله سرخ پوستان ایالت مونتانای امریکا را دارد. آقای جواد، متاهل است و شمیم جواد، رئیس بنیاد آینده، همسر او و ایمان جواد پسر او میباشند.