نخستین فلامینکو در سمنگان

25 Sep 2021
·
Новости

FIRST FLAMENCO IN SAMANGAN

واپسین اثر سید طیب جواد سفیر افغانستان در فدراتیف روسیه بنام «نخستین فلامینکو در سمنگان» به چاپ رسید. در برنامۀ که به مناسبت رونمایی این کتاب در کابل تدویر یافته بود، تعدادی از دوستان آقای جواد، شعرای مطرح، نویسندگان و اعضای جامعه فرهنگی کشور حضور داشتند.

کتاب «نخستین فلامینکو در سمنگان» که در یک وقت به سه زبان «فارسی، پشتو و انگلیسی» اقبال چاپ یافته است؛ شامل دلبستگی آقای جواد به شعر، ترجمه اشعار شاعر مشهور هسپانوی «فدریکو گارسیا لورکا» از زبان هسپانوی به زبان شیرین فارسی و همچنان خاطرات دوران نوجوانی وی در کابل می باشد. آقای جواد همچنان در این کتاب از روزگاری سخن می‌گوید که کاروان ترقی و پیشرفت در کشور به خوبی در حال پیمودن راه خویش بوده است. به باور نویسنده در آن روزگار، آموزش افتخار و مکتب گریزی و تنبلی عار شمرده می‌شده و باسوادان در میان مردم منزلتی داشتند و در هر مجلسی بالاتر از اهل تمول و ثروت می‌نشستند.

سید طیب جواد سفیر افغانستان در فدراتیف روسیه که در کنار این که یک دیپلمات نام آور و سیاستگر موفق است، از غنیمت های فرهنگی کشور نیز محسوب می شود و در کتاب «نخستین فلامینکو در سمنگان» به دلایل علاقه اش به فرهنگ بومی هسپانیا، دلتنگی اش به زیبایی و ویژگی های تخت رستم در سمنگان و همچنان شیفتگی اش به رقص فلامینکو و گاوبازی در هسپانیا پرداخته است.

آقای جواد در برنامه که به منظور رونمایی این کتاب برگزار شده بود، بیان داشت که علیرغم سردردی های سیاسی، دلگرمی اصلی اش فرهنگ، ادبیات، دانش و دانشگاه بوده است که آن را از زنده یاد پدر مهربان شان مرحوم پوهاند میرحسین شاه، به ارث برده است. وی همچنان می افزاید که اگرچه رشته اصلی و مسلکی اش حقوق است؛ اما دوست دارد تا عزت و لذت زندگی اش از شعر و ادب بیاید.

 

کتاب «نخستین فلامینکو در سمنگان» در کتاب فروشی های کابل در دسترس دوستان قرار دارد و بزودی از طریق شرکت Amazon در اختیار تمام علاقمندان این اثر قرار خواهد گرفت.